Vis bescherm plaatsen Kasteelgracht Erenstein

                                   Mededeling aan alle leden van de EKH Goudwinde

   Om onze sport te kunnen beoefenen moeten wij   onze “tegenstanders” de ViSSEN beter gaan  beschermen .

En om de vissen op onze vijver te beschermen tegen de aalscholvers zijn we genoodzaakt om maatregels te nemen zodat we ze kunnen beschermen.

                          De oevers van onze gracht zijn kaal geen enkele beschutting voor de vissen.

We zijn genoodzaakt om ieder jaar vis uit te zetten maar daarmee voeren we ook onbedoeld de aalscholver.

Daarom gaan we met Sportvisserij Limburg aan een pilot project  “drijven eilanden “ deelnemen .

Komende week gaan we beginnen met het plaatsen van gaaskorven zodat we schuilplaatsen kunnen creëren voor onze vissen , deze zullen we duidelijk met takken boven water zo zichtbaar maken.

Ook gaan wij “drijvende eilanden”  plaatsen tegen de oevers  , de eilanden zijn 1 mrt. bij 1 mrt. bezet met waterplanten , ze worden aan de oever bevestigd zodat ze op hun plaats blijven.

Aan de onderkant van de eilanden komt gaas zodat de vis er in kan zwemmen en veilig is.

Natuurlijk zullen we hier als visser hinder van kunnen ondervinden maar niks doen betekend geen vis meer overhouden.

                            We zullen als visser hier rekening mee moeten  gaan  houden.

Heb begrip voor de maatregels we zullen dit moeten doen anders blijven we alleen maar klagen dat er niks gevangen wordt , en ieder jaar duizend euro weggooien is ook geen optie.

Wij hebben voor dit jaar vis besteld voor eind Mei en hopen dat we deze het hele jaar mogen vangen.

    Het bestuur EKH Goudwinde.