Reglementen

Algemeen reglement wedstrijden kasteelgracht Erenstein

Voer:
500 gram kant en klaar witvoer zonder kleurstoffen, 1/4 ltr. witte maden inclusief casters (geen gekleurde). Maden,wormen en casters tevens te gebruiken als aas.

Niet toegestaan:
Het voeren van ver de vase, hennep, mais, tarwe, wormen en diverse graanproducten is niet toegestaan !!

Aas:
Het aas is vrij, m.u.v. de gesloten tijden voor diverse soorten aas. Zie hiervoor elders op de pagina.

Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op wedstrijden van 4 uur.

Let op de zomeravond en nazomeravond blijven 400 gram voer .

Reglement SKSR-wateren (Cranenweyer en de Vlondervijver)

 

Algemene gedragsregels:

 

 • Er mag gevist worden met maximaal 2 hengels van zonsopgang tot zonsondergang
 • Op wedstrijddagen dient het parcours 2 uur voor aanvang van de wedstrijd vrij gemaakt te zijn.
 • Nachtvissen is uitsluitend toegestaan op het stuwmeer Cranenweyer incl. de voorbezinkvijver van 1 augustus tot en met 31 oktober en als men in het bezit is van een nachtvispas.
 • Het is ten strengste verboden om vis mee te nemen.
 • Op het Stuwmeer Cranenweyer incl. voorbezinkvijver is vissen aan de boskant niet toegestaan.
 • Er mag alleen gevist worden op daarvoor bepaalde plaatsen.
 • Er mag niet met drijvend aas gevist worden of met meer dan 1 onderlijn.
 • Het is verboden om vuur te maken.
 • Het is verboden om zich met enig drijvend voorwerp op het water te begeven, ongeacht de aard, omvang en wijze van aandrijving. Het is niet toegestaan een voerboot bij zich te hebben.
 • Om meer dan 1 kg gebruiksklaar voer, boilies of partikels etc. bij zich te hebben.
 • Het is verboden om elke vorm van tent te gebruiken met vast grondzeil.
 • Het gebruik van een schepnet en onthaakmat is verplicht.
 • Vissers hebben de plicht oevers en viswater schoon te houden en de wettelijke regels in acht te nemen.
 • Het gebruik van leefnetten is verboden m.u.v. tijdens wedstrijden.
 • Gevangen vis dient met respect behandeld te worden en direct teruggezet te worden.
 • Iedere visser is verplicht zich zodanig te gedragen, dat niemand overlast van zijn aanwezigheid heeft.
 • Visspullen en/of schuilmiddelen moeten zodanig geplaats zijn dat te allen tijde vrije doorgang mogelijk is voor andere vissers en/of wandelaars.
 • In voorkomende gevallen dient altijd ongevraagd vrije doorgang verleend te worden aan wandelaars en/of andere vissers.
 • Het is ten strengste verboden paden af te zetten of hindernissen te plaatsen die de vrije doorgang belemmeren.
 • Het gebruik van brommers/scooters met viskar is voor eigen verantwoordelijkheid.

Wedstrijden:

Hengel is vrij , tenzij  anders vermeld.

Wormen knippen is toegestaan.

Voer:
1000 gram voer gebruiksklaar voor  4 uur wedstrijd en 300 gram mais totaal om te voeren en/of te vissen.

Aas:
½ liter witte maden inclusief casters .
Aas vrij (met uitzondering van hennep, tarwe of andere graanproducten.) Aangezien de wettelijke bepaling dat wormen vrij zijn mag er het hele jaar mee gevist worden .

Niet toegestaan:

Om met meer dan èèn hengel te vissen .

Het voeren van vers de vase,  hennep, tarwe of andere graanproducten is niet toegestaan.

Voor 6 uurs per koppel: totaal 3 kg kant en klaar voer en 600 gram mais

Voor 8 uurs per koppel: totaal 4 kg kant en klaar voer en 600 gram mais

Algemeen

– Bij overtreding van de hoeveelheden volgt onmiddellijk diskwalificatie. Voor alle wedstrijden is er de mogelijkheid het voer en aas te laten wegen of meten.

– Indien er bij hoog water niet gevist kan worden op het stuwmeer, dan vervalt deze wedstrijddag. Loting vindt plaats van 7.30 tot 7.45 uur bij de brug aan het stuwmeer.

– Prijsuitreiking na afloop van de wedstrijd via  info wedstrijd commissie  .

– Bij koppelwedstrijden geldt dat de zitkisten niet verder als 2 meter uit elkaar mogen staan

– Bij alle wedstrijden georganiseerd door de SKSR tellen bij weging paling , snoek , snoekbaars en meerval niet mee en mogen dus niet ter weging aangeboden worden.

– Voor alle wedstrijden geldt max. aantal inschrijvingen 24 individueel of 18 koppels (tenzij anders vermeld )

– Bij deelname aan een competitie van meerdere wedstrijden dient men 3 van de 4 wedstrijden te vissen anders vervallen de eerder behaalde resultaten.

– De visplaats dient schoon achter te blijven na de wedstrijd.

Afmelden

Afmelden voor een wedstrijd kan telefonisch tot 2 uur voor aanvang van de loting.

Ben je niet aanwezig zonder afmelding, dan betekent dat voor de eerst volgende wedstrijd geen deelname.

Indien je je niet afmeldt krijg je geen inschrijfgeld terug !!!

R.Schins 06-36 15 36 80       P. Grosjean tel. 06-29 04 15 64

Wedstrijdreglement SKSR betreffende diskwalificatie

Afmelden voor een wedstrijd kan tot woensdagavond 18.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijddag.

Voor noodgevallen is dit 2 uur, zodat vrijgevallen plaatsen niet uitgelegd hoeven te worden.

Indien men zich niet afmeldt voor een wedstrijd en niet aanwezig is, wordt geschorst.

Bij de eerste keer is dit 1 wedstrijd schorsing. Bij de tweede keer is dit 3 wedstrijden.

Bij meer dan twee keer is dit voor de rest van het seizoen. Zijn er niet meer genoeg wedstrijden in het lopende seizoen, dan gaat de schorsing verder in het nieuwe seizoen. Voor diegene die uitgesloten wordt voor de rest van het seizoen, zal de SKSR zich gaan beraden hoe hiermee om te gaan in het volgende seizoen. Dit zal per individu bekeken worden. Voorgaande geldt ook voor eventuele koppelwedstrijden. Dus wanneer iemand individueel wordt geschorst en de volgende wedstrijd is een koppelwedstrijd, zal zijn koppelgenoot voor een andere partner moeten zorgen. Meldt men zich voor een koppelwedstrijd niet af, dan zijn beide geschorst.