Privacy verklaring

Privacy Statement

EKH Goudwinde kan persoonsgegevens over u verwerken omdat u deze bij het invullen van een contact- of inschrijfformulier of via de website heeft verstrekt. EKH Goudwinde kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw geboortedatum

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

EKH Goudwinde verwerkt uw persoonsgegevens o.a. ten behoeve van de ledenadministratie, het aanvragen van de Vispas bij Sportvisserij Nederland, te houden wedstrijden en informatieve doeleinde aangaande de vereniging.

Hoe lang worden uw gegevens bewaart

EKH Goudwinde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien u geen lid meer bent van de vereniging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van EKH Goudwinde.