Vereniging gids

 

           Wedstrijdcommissie

  1. C.Arets 06-22018462                 J. Dieters   045- 5413460                   E. Kleuters   06-81860462
  2. P.Grosjean 06-29041564           J. Schlijper   045-5322367                  W. Peeters  06-13382804
  3. R.Schins 06-36153680               G. v. Mil      045-5411529                    J. Martens   045-5461098

 

Controleurs 

J. Martens                    G. Paas                                 R. Schins                 E. Kleuters               A.Gramsma

045-5461098               06-13880672                          06-36153680           06-81860462              0620411101

F. de Haan               J. Franssen                               B. Heuts                    C.Arets

06-29506833          06-24107698                             06 41563830              0622018462

 

 

 

 

Commissie van beroep

De leden van deze commissie worden op de jaarvergadering benoemd en worden gekozen uit meerderjarige leden van de vereniging ( art.11, lid 5 van de statuten van de vereniging).

De namen van deze leden zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

                                 Water-visstandbeheer

  1. Handels 045-5353449              J. Winkens 045-5458773

                   Meldpunt visstroperij : 045-5466230