Vereniging gids

 

           Wedstrijdcommissie

  1. Arets 06-22018462                 J. Dieters   045- 5413460                   E. Kleuters   06-81860462
  2. Grosjean 06-29041564           J. Schlijper   045-5322367                  W. Peeters  06-13382804
  3. Schins 06-36153680               G. v. Mil      045-5411529                    J. Martens   045-5461098

 

Controleurs 

J. Martens                           G. Paas

 

045-5461098                      06-13880672

 

R. Schins                 E. Kleuters

06-36153680          06-81860462

 

F. de Haan               J. Franssen

06-29506833          06-24107698

 

 

 

 

Commissie van beroep

De leden van deze commissie worden op de jaarvergadering benoemd en worden gekozen uit meerderjarige leden van de vereniging ( art.11, lid 5 van de statuten van de vereniging).

De namen van deze leden zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

                                 Water-visstandbeheer

  1. Handels 045-5353449              J. Winkens 045-5458773

                   Meldpunt visstroperij : 045-5466230