Aangepast wedstrijd programma 10 en 11 sept.2022

Er is een fout in het wedstrijd programma geslopen.

10 en 11 sept   zijn er wedstrijden op de kasteelgracht Erenstein

van 9:00 tot 13:00.

         Gedurende deze tijd kan er niet gevist worden op de vijver.