EKH 2018 Koninginnevissen 15:00 – 16:30 (zaterdag)