Vereniging gids

                                               Leden Wedstrijdcommissie

C.Arets       06-22018462            J. Dieters   045- 5413460

P.Grosjean 06-29041564            J. Schlijper   045-5322367              W. Peeters 06-13382804

R.Schins     06-36153680            G. v. Mil     045-5411529                 J. Martens   045-5461098

E.Kleuters   06-81860462

                      Controleurs 2019               EKH  Goudwinde

J.Martens                                              G.Paas                                   R.Schins                             E.Kleuters

Wijngracht 12                                       Spoorzoeker 14                      06-36153680                   06-81860462

6461 AL Kerkrade                                6466 MB Kerkrade

045-5461098                                        06-13880672

 

                                                     Controleurs       SKSR

 

                           Remco Vos     06-38408150                            Remco Steenbakker     06-40094571

 

 

 

 

Commissie van beroep

De leden van deze commissie worden op de jaarvergadering benoemd en worden gekozen uit meerderjarige leden van de vereniging ( art.11, lid 5 van de statuten van de vereniging).

De namen van deze leden zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

                                 Water-visstandbeheer

  1. Handels 045-5353449              J. Winkens 045-5458773

                   Meldpunt visstroperij : 045-5466230