Vereniging gids

Wedstrijdcommissie 2018

C. Arets
06-22018462

P. Grosjean
06-29041564

R. Schins
06-36153680

J. Dieters
045- 5413460

W.Peeters
06-13382804

G. v. Mil
045-5411529

J. Lohuis
045-5458240

J. Schlijper
045-5322367

J. Martens
045-5461098

M.Martens
06-31579118

 

Controleurs/toezichthouders EKH Goudwinde

J. Martens
Wijgracht 54 A
6461 AL Kerkrade
045-5461098

G.Paas
Spoorzoeker 14
6466 MB Kerkrade
06 13880672

 

Controleurs SKSR

Rob Kronberger
06-12652370

Remco Vos
06-38408150

Ron Crumbach

 

 

Commissie van beroep

De leden van deze commissie worden op de jaarvergadering benoemd en worden gekozen uit meerderjarige leden van de vereniging ( art.11, lid 5 van de statuten van de vereniging).

De namen van deze leden zijn opvraagbaar bij het secretariaat.

 

Water-visstandbeheer

A. Handels
045-5353449

J. Winkens
045-5458773

Meldpunt visstroperij : 045-5466230

 

Hengelsporthome ’t Sjtekhusje

Brughofweg

(oude hoofdingang zwembad Ehrenstein)

 

Lijst van Ere Leden

Ere voorzitter :A. Pelzer († 6 juni 2013)

Dhr. B. Schiffelers Dhr. G. v. Wijk Dhr. E. Belder

Dhr. W. Smeets Dhr. W. Giesen

 

Hengelvangstregistratie

G.Paas is verantwoord voor de  hengelvangstregistratie .

Een aantal leden van de vereniging doet het hele jaar verslag van hun vangsten, waardoor er enig inzicht wordt verkregen in het visbestand van onze wateren.

Mocht u op een visdag een exemplaar van een bepaalde vissoort vangen met opvallende afwijkingen of kenmerken, geef dit dan alstublieft door aan het secretariaat, een controleur of een bestuurslid !!

Conform art. 17 lid 4 heeft het bestuur besloten dat :

M.i.v. 1 januari 1992 geen vis meer mag worden meegenomen !!!!

Vissen bewaren in een leefnet is dus niet toegestaan !!!!!

( m.u.v. wedstrijden onder toezicht van de wedstrijdcommissie en voor de leden die meewerken aan de hengelvangstregistratie )

 

EKH Goudwinde Totaal Competitie

Indien het budget van de wedstrijdcommissie het toelaat, zal er dit jaar weer een klassement voor de beste verenigingsvisser worden opgemaakt.

Hiervoor gelden de uitslagen van :

Openings Zomer– en Nazomeravond competitie, May Stekhuizen Memorial ,– Eurodewedstrijd en de Splash cup en de Sluitingswedstrijd.

Voor klassering komen alleen die leden in aanmerking, die 2/3 van het aantal wedstrijden hebben gevist. De twee slechtste resultaten vallen af.

 

Stichting Kerkraadse Sport– en Recreatiehengelaars SKSR

Secretariaat:
Dhr. T. v.d. Sleen
Barbarastraat 6b
6462 CK Kerkrade
Telefoon: 06-40794948

 

Sportvisserij Limburg

Secretariaat:
Noordhoven 19a
6042 NW Roermond
Telefoon: 0475-350053
Fax 0475-568539

E-mail: info@sportvisserijlimburg.nl
Internet: www.sportvisserijlimburg.nl

 

Kosten lidmaatschap EKH Goudwinde 2017(dit is incl. de vispas)

Senioren € 41,00

Leden van 65 + € 36,00

Jeugd onder 14 jaar met 1 hengel ( junioren ) € 15,00 (krijgen geen vispas)

Jeugd onder 14 jaar met 2 hengels( junioren) € 20,00

Inschrijfgeld nieuwe leden € 7,50 (jeugd € 2,50)

Dagkaart senioren € 5,00

Dagkaart junioren ( jeugd ) € 3,50

Subleden € 23,00

Het lidmaatschap van E.K.H. Goudwinde houdt tevens in dat u in het bezit wordt gesteld van de vispas en de lijst van viswateren en de vergunning van de SKSR.

De vispas blijft ten alle tijden eigendom van E.K.H. Goudwinde

Jeugdleden ( junioren ) worden m.i.v. 1 januari van het jaar waarin zij 15 jaar worden toegelaten tot de senioren. Dit betekent ook dat zij dan de senioren contributie betalen.

 

Vispas, viswateren en dagkaarten

Deze zijn verkrijgbaar bij:

Hengelsport Splash
Beitel 108F
Heerlen

Namens de penningmeester wil ik u allen vragen om de visblad  2019 aan het einde van 2018 te bestellen via bankoverschrijving.

Voor vragen met betrekking tot de vispas kunt u een e-mail sturen naar:

Mevr. W. Grosjean

wilma@t-mobilethuis.nl

 

Opzeggingen en/of adres wijzigingen

Graag per e-mail doorgeven aan:

wilma@t-mobilethuis.nl

Opzeggingen 3 maanden van te voren doorgeven a.u.b.

 

De vispas

Om te mogen vissen in Nederland moet u in het bezit zijn van de Vispas (te verkrijgen bij Hengelsport SPLASH ). Op deze Vispas staat vermeld, dat u mag vissen met maximaal twee hengels. Tevens ontvangt u de lijst van viswateren. De Vispas en de lijst van viswateren dient u altijd bij u te hebben.

De Vispas blijft ten alle tijden eigendom van de vereniging E.K.H. Goudwinde.

De Vispas van E.K.H. Goudwinde geeft recht op vissen in :

Kasteelgracht Ehrenstein
Oude roeivijver
De VVV vijver in het Hamdal
Bovendien mag u vissen in :

Stuwmeer de Cranenweyer
Vlondervijver
Vijver Dentgenbach
Deze vijvers worden beheerd door de SKSR.

 

Overige

Leden onder 14 jaar mogen vissen zonder Vispas, echter met maar 1 hengel.

De toegestane aassoorten zijn:

Brood, aardappel, deeg, kaas, granen, worm, insecten en insecten larven.

Let op gesloten tijd aassoorten.

Gesloten tijd aassoorten

Van 1 april tot de laatste zaterdag in mei mag u niet vissen met de volgende aassoorten : slachtproducten, dood visje, een stukje vis ongeacht hoe groot, alle soorten kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm.

Wormen : vanaf 1maart mag er het gehele jaar door met wormen gevist worden !!!!

Gekleurd aas en voer

In navolging van het advies van Sportvisserij Nederland, is besloten tot een algeheel verbod van het gebruik van gekleurde maden en lokvoeders.

Gesloten tijd vissoorten

1 april t/m 31 mei: kopvoorn, winde sneep, barbeel, serpeling, vlagzalm

1 maart t/m 30 juni: snoek

1 okt. t/m 31 maart: forelsoorten

1 april tot laatste zaterdag mei: baars, snoekbaars

Wettelijke minimummaten

Forel 25 cm. Serpeling 15 cm.

Sneep 30 cm. Barbeel 30 cm.

Paling terugzet plicht Vlagzalm 35 cm.

Snoekbaars 42 cm. Snoek 45 cm.

Riet \ Ruisvoorn 15 cm. Zeelt 25 cm.

Kopvoorn 30 cm. Karper 45 cm.

Winde 30 cm.

Voor alle andere vissoorten zie Vispas en lijst van viswateren

HET IS ABSOLUUT VERBODEN OM PALING MEE TE NEMEN !!!

Paling is op het moment een beschermde vissoort.

 

Algemene gedragsregels

Er mag alleen gevist worden op daarvoor bepaalde plaatsen
De individuele hengelaar kan aansprakelijk worden gesteld voor vernieling aan oevers en oeverbeplanting
Ieder lid/vispashouder is verplicht zich zodanig te gedragen, dat niemand overlast van zijn aanwezigheid heeft
Het berijden van (brom)fietsen en scooters rond de vijvers is verboden
Hengelaars hebben de plicht oevers en viswater schoon te houden
Voeren is beperkt toegestaan (150 gr. witvoer per dag)
Vlieghengels en kunstaas zijn niet toegestaan
Op wedstrijddagen dient de vijver 2 uur voor aanvang van de wedstrijd vrijgemaakt te worden

 

Nachtvissen

LET OP !!! LET OP !!! LET OP !!!

OP ALLE VIJVERS VAN DE EKH GOUDWINDE IS NACHTVISSEN VERBODEN !!!!!!!

Bij overtredeing wordt de politie ingeschakeld !!!!

Leefnetten

Het gebruik van leefnetten is verboden m.u.v. wedstrijden en hengelvangstregistratie !!!!!!

Indien er leefnetten worden gebruikt, dienen deze voldoende ruim te zijn en zo diep in het water geplaatst te zijn dat de vissen genoeg ruimte hebben om vrij rond te zwemmen. Stalen leefnetten zijn verboden !!!

 

Jeugdafdeling

Even als voorgaande jaren bestaat ook dit jaar weer de mogelijkheid voor jeugdleden om zich aan te melden.

Voor jeugdleden proberen wij de mogelijkheid open te houden om gratis een cursus te volgen. Indien nodig zal materiaal door de vereniging ter beschikking gesteld worden. Ook worden er bij voldoende belangstelling en voldoende begeleiders wedstrijden georganiseerd, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. Voor voer en maden wordt dan gezorgd.

Wanneer er nog mensen zijn die willen helpen bij het begeleiden van de jeugd, of als jeugdleider aan de slag willen gaan, kunnen zij zich melden bij dhr. J. Baten bestuurslid belast met jeugdzaken, of bij Dhr. Chris Arets ( voorzitter).

Dus jeugdleden meldt jullie aan en neem contact op met de volgende personen !!!

Jos Baten

06-49393901

jos.baten@home.nl 140662@freenet.de

 

 

HOUDT UW VISPLAATS SCHOON !!!!

NEEM EVT. AFVAL MEE NAAR HUIS !!!!!

 

Wedstrijden

Afhalen wedstrijdbonnen !!!!!!

De gewonnen wedstrijdbonnen moeten meteen bij de prijsuitreiking na de wedstrijd worden afgehaald. Men mag wel een vervanger aanwijzen, maar de wedstrijdcommissie gaat niet meer de bonnen bewaren !!! Niet aanwezig of geen vervanger geregeld, dan vervalt het recht op de bon !!!!

E.K.H. Goudwinde Totaal Competitie

Indien het budget van de wedstrijdcommissie het toelaat, zal er dit jaar weer een klassement voor de beste verenigingsvisser worden opgemaakt.

Hiervoor gelden de uitslagen van :

Openings -zomer– en nazomeravond competitie, May Stekhuizen Memorial,– en de SPLASH Trofee, Eurodewedstrijd en de Sluitingswedstrijd.

Voor klassering komen alleen die leden in aanmerking, die 2/3 van het aantal wedstrijden hebben gevist. De twee slechtste resultaten vallen af.

Let goed op bij het inschrijven van de wedstrijden !!! De wedstrijdcommissie laat alleen diegenen meevissen die op de inschrijflijst staan !! Voor deze vissers is een plaats gereserveerd. Bonnetjes, getuigen en “ik weet het zeker” tellen niet mee.

De inschrijflijst van de betreffende wedstrijd is bindend.

Let zelf heel goed op bij het inschrijven !

 

Wedstrijdreglement Goudwinde betreffende diskwalificatie

Wordt men gediskwalificeerd tijdens een competitie, dan is men voor de 4 volgende wedstrijden gediskwalificeerd en vervalt tevens de competitie (seizoen overschrijdend).

Wordt men gediskwalificeerd tijdens een enkele wedstrijd, dan is men gediskwalificeerd voor de 4 volgende wedstrijden (seizoen overschrijdend).

Wordt men gediskwalificeerd tijdens een maas– en kanaalwedstrijd, dan is men gediskwalificeerd voor de gehele maas– en kanaalcompetitie.

Wedstrijdreglement S.K.S.R. betreffende diskwalificatie

 

SKSR Afmelden voor een wedstrijd

Afmelden voor een wedstrijd kan telefonisch tot 2 uur voor aanvang van de loting. Ben je niet aanwezig zonder afmelding, dan betekent dat voor de eerst volgende wedstrijd geen deelname.

Indien je je afmeldt krijg je geen inschrijfgeld terug !!!

C. Arets tel. 06-22018462 J. Winkens tel. 06-27911527

F. Bosten tel. 06- 41950895

 

Het aantal deelnemers aan de wedstrijden van de SKSR is veranderd. Houdt hiermee rekening bij het inschrijven. Het exacte aantal staat vermeld bij de wedstrijden.

 

Richtlijnen voor calamiteiten en of ongevallen bij wedstrijden

Het algemene alarmnummer is natuurlijk 112

De personen die het dichts bij de calamiteit c.q ongeval zijn bieden hun hulp aan.
Vervolgens waarschuwt men, één van de volgende bhv’rs (bedrijfshulpverleners). Dit zijn:
Chris Arets tel. 06-22018462
Peter Grosjean tel. 06-29041564
Jo Schlijper tel. 06-51278664 (alleen voor deze gevallen tijdens wedstrijden !!!)
De bhv’rs beslissen of er verdere maatregelen getroffen moeten worden
Indien hulp van derden wordt ingeroepen(brandweer, ambulance of politie), wacht één van de bhv’rs de hulpdiensten op en begeleid hen naar de plaats van de calamiteit c.q. ongeval
De bhv’r wacht de hulpdienst op( afhankelijk van de plek van de calamiteit c.q. ongeval)bij het onderstaande trefpunt(zie tekening):
STUWMEER: bij de Craneweijerweg(trefpunt uitlaadplaats dikke steen) te bereiken via Kloosteranstelerweg,Dentgenbacherweg

KASTEELGRACHT: bij kasteel Erenstein te bereiken via Brughofweg, Kerkradersteenweg

Handhaving gemeente Kerkrade : 045-5676393 of 045-5676390

Divisie Regionale Recherche Regionaal Milieu Team

Dhr. C. Niesen 045-4002070 of 06-5207898